Digitale trænings- og evalueringsredskaber

test

Digitale trænings- og evalueringsredskaber

Det betyder meget for fokuseleverne, at de får feedback på deres opgaver. De kan være fagligt usikre – eller på jagt efter de successer, de måske ikke møder så mange af i hverdagen. Uden at ville generalisere, så viste vores observationer af undervisningen, at feedback umiddelbart betød mere fokuseleverne end for deres kammerater. I udskolingen så vi eksempelvis, hvordan fokuseleverne engageret diskuterede og sammenlignede svar og resultater i de små quizzer, der afrunder forløbene på ReStudy. Lærerne kan derfor vælge at inddrage denne motivationsfaktor, når de planlægger forløb eller vælger digitale ressourcer.

Der findes mange digitale træningsressourcer, der giver fokuseleverne mulighed for at træne specifikke færdigheder og vælge udfordringer, der matcher deres niveau. Programmerne stilladserer dem til at vide, hvad de skal gøre, hvordan og hvor godt det går. De kan arbejde i deres eget tempo med et minimum af forstyrrelser og vil ofte føle både flow og self-efficacy, hvis de finder programmerne interessante.

Endelig findes der også en lang række digitale ressourcer, som kan anvendes til at undersøge og afdække elevernes forforståelse inden for et givent emne. Med bedre kendskab til det, fokuseleverne ved i forvejen (eller ikke ved), kan lærerne nemmere udvælge stof, der matcher elevernes niveau og tilbyde dem feedback, der leder dem fremad i læreprocessen (formativ undervejs-feed-forward eller vurdering FOR læring i stedet for summativ slut-feedback eller vurdering AF læring). Vi vil her præsentere fire typer af redskaber, som kan illustrere arbejdet med disse processer.